Het tarief is €85,- per sessie. Dit geldt zowel voor het intakegesprek, de sessies met kinderen, als de oudergesprekken of schoolgesprekken.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT) onder registratienummer 187.07.A. Hierdoor gaan veel zorgverzekeraars over tot vergoeding van de therapie of een tegemoetkoming in de kosten. Kijk hiervoor op Zorgwijzer en in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Integratieve Kindertherapie valt veelal onder alternatieve-, additieve behandelwijzen en therapieën.

Vergoeding kan vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB). Tevens biedt het ‘rugzakje’ mogelijkheden om hulp in te schakelen voor kinderen en ouders. Dit kan in de school zijn, maar ook in de praktijk.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag van u, zodat we dit samen op kunnen lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT (www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (www.scag.nl). Daarnaast ben ik ingeschreven in het register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103029R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).