Na mijn HBO studie Sociaal Pedagogische hulpverlening, heb ik 6 jaar in de reguliere jeugdhulpverlening gewerkt. Allereerst op een Bodaertcentrum waar ik naschoolse behandeling heb geboden aan kinderen van 6 tot 12 jaar.

Daarna heb ik gewerkt op een medisch kleuterdagverblijf waar ik dagbehandeling bood aan kinderen van 0 tot 7 jaar. Op beide werkplekken bestond de doelgroep uit kinderen met diverse problematieken zoals Autisme en aanverwante stoornissen, AD(H)D, Gilles de la Tourette, gedragsproblemen, sociaal-emotionele verwaarlozing.

Hoe leuk de werkplekken ook waren, werken met het individu had mijn voorkeur en bleek mijn kracht. In 2006 heb ik de vierjarige studie Integratieve Kindertherapie aan de Academie voor Psychotherapie succesvol afgerond. Sinds 2003 geef ik kindertherapie binnen mijn eigen praktijk.

De volgende cursussen heb ik daarna gevolgd om up to date te blijven van alle ontwikkelingen binnen mijn vak:
– Omgaan met rouw bij kinderen
– EMDR 1 t/m 4
– Aansluiting bij autisme
– Ontwikkelingspsychologie
– Klinische psychologie
– Klassieke hypnotherapie
– Een taal erbij, methodiek gericht op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliĆ«nt
– Familieopstellingen met kinderen
– Overdracht en tegenoverdracht
– Mindfulness
– Wet en ethiek
– Wijsgerige vraagstukken