Wat is integratieve kindertherapie?
Integratieve kindertherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie voor kinderen en jongeren. “Integratief” betekent dat ik samen met het kind vanuit alle bestaande verklaringsmodellen de aanmeldingsklacht onderzoek en bewerk. Hierdoor wordt naar het volledige kind gekeken en dus niet alleen naar zijn gedrag of manier van spelen. In Integratieve kindertherapie staat het unieke kind centraal en niet de methodiek, eventuele diagnose of behandelwijze van de therapeut.

De zes verklaringsmodellen waar Integratieve kindertherapie aan ten grondslag ligt:

 • Medisch model; heeft de klacht een lichamelijke oorzaak, die medische zorg vraagt?
 • Stressmodel: is de verhouding tussen de draagkracht en de draaglast van het kind in balans?
 • Gedragsmodel: vertoont het kind gedrag waar gedragstraining voor nodig is?
 • Psychodynamisch model: speelt een onverwerkt verleden een rol bij het in stand houden van de klacht?
 • Communicatiemodel: welke rol kan het gezinssysteem / schoolsysteem spelen voor verbetering van de klacht van het kind?
 • Transpersoonlijk model: spiritueel model waarbij het kind geholpen wordt om een beter contact te krijgen met zijn/haar kern, de oorsprong van de mens.

Waarom integratieve kindertherapie?
Onuitgewerkte, lichte problemen uit de kinderjaren kunnen uitgroeien tot zwaardere problemen in de pubertijd of volwassenheid. Door moeilijkheden in de kinderjaren uit te werken kan onnodig lijden voorkomen worden. Hierbij komt dat de meeste kinderen therapie leuk vinden. Voor volwassenen is therapie vaak iets waar veel bij komt kijken. Er komen veel emoties bij, er wordt gekeken naar het verleden, zware problematiek wordt onderzocht. Kinderen vinden het fijn om op een respectvolle, speelse manier te werken aan hun moeilijkheden. Therapie hoeft niet per definitie “zwaar” te zijn. Ook voor problemen van lichtere aard kan kindertherapie uitkomst bieden.

Bij welke klachten / problemen?
Integratieve kindertherapie is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en jongeren, die in meer of mindere mate last hebben van een klacht. Hierbij kunt u denken aan:

 • Kinderen die door ingrijpende gebeurtenissen emotioneel uit balans zijn geraakt, zodat ze geholpen moeten worden met traumaverwerking, rouwverwerking, angsten, fobieën, agressiestoornissen en “gepest zijn”.
 • Gedragsproblematiek zoals liegen, stelen, antisociaal gedrag, gebrek aan concentratie, woedeaanvallen, terug- getrokken / verlegen gedrag en sociaal-onhandig gedrag.
 • Kinderen die zich om (on)duidelijke reden ongelukkig voelen.
 • Kinderen die moeite hebben met hun gevoelens, er moeilijk over praten of het moeilijk vinden ze te ervaren.
 • Aangeleerde probleemgewoontes zoals nagelbijten, duim- zuigen of snoepen.
 • Allerlei soorten lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma en pijnklachten.

Een aantal kinderen neemt oude patronen uit een bepaalde ontwikkelingsfase mee naar de volgende, waardoor eetproblemen en slaapproblemen kunnen ontstaan. Dat kan ook gelden voor zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen en hechtingsproblemen.

Hoe verloopt de therapie?
Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders van het kind. In het intakegesprek kan bekeken worden of uw vraag aansluit op het aanbod van kindertherapie. Op het moment dat wij besluiten met therapie te starten, dan volgen er 5 wekelijkse kindertherapeutische sessies met het kind.

Na elke 5 sessies vindt een gesprek met de ouders plaats waarin de voortgang en ontwikkeling van het kind besproken worden. De therapie is kortdurend en wordt beëindigd zodra het kind klaar is. Vaak zijn dit minder dan 15 sessies.

In de therapie wordt gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen, zoals knuffels, spelletjes, speelgoed, allerlei interventietechnieken en eventueel meegebracht materiaal van het kind. Om het kind optimaal te kunnen helpen wordt volledig bij de communicatievorm van het kind aangesloten: kinderen kunnen praten, anderen zwijgen liever; kinderen kunnen spelen, maar sommigen lezen liever een boekje. Al deze kinderen hebben recht op een speciale, op hun behoefte toegespitste benadering.

De belangrijkste werkwijze is dat het kind zelf wordt ingeschakeld om het probleem aan te pakken. Het kind weet (on)bewust zelf het best wat zijn / haar probleem is. Dit uitgangspunt is essentieel voor Integratieve Kindertherapie. Het kind krijgt binnen de therapie dan ook de ruimte om op volledig eigen wijze de klacht op te lossen.